ਘਟਦੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ

ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਸੁਖ ਲਏ
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਰੁੱਸਿਆ
ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਾਨਬੋ ਜੁੱਸੇ ਵੀੜ੍ਹੇ ਵੜਿਆ

ਸ਼ੁਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ
ਮਿੱਠੀਆਂ ਛਾਵਾਂ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖ ਲਗਦੇ ਸਨ
ਖ਼ੋਰੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਏ
ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲਗਦਾ ਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ