ਖੋਜ

ਵਿਰਸਾ

ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿਆਂ ਤੱਕਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਲੌ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਆਲ ਦਿਵਾਲ ਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀਏ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਸੋਚਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਏ ਕੋਲ਼ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਟੋਲੇ?

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ Picture

ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ...

ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ