ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ
1936 –

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਲਖੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਤ ਵ ਅਦਬ ਦੀ ਬਹਾਲ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਆਪ 1936ਈ. ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮਨ ਕਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਮ ਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ 1995ਈ. ਤੱਕ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਵਨਟਨਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਏਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਹੋਰਾਂ ਔਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਦਿਆਂ ਘੱਟ ਵੱਧ 40 ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਨਸਰ ਨਿਗਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ