ਸੱਤ ਭਰਾਈ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਇਕਲਾਪਾ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖ, ਹੰਝੂ ਤੇ ਹਾਵਾਂ, ਛਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi