ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਨੂਰ ਅਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ "ਮੱਚ" ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚਦਾ ਮੱਚਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ "ਮੱਚ" ਲਈ ਮਸਊਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਬ ਟੀ ਵੀ ਭੁਲੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਈਆਂ ਨੇਂ।

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ