ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਪਾਸ਼

ਜਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨੁਕਸ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੇਰੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਟੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਛਦ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਾ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਰ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੋਝ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਝ ਦੀ ਨਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਲ ਪਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਲ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਝ ਵਿਚ ਵੜਿਆ, ਕੋਝ ਸੰਗ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚਾਲੀਹੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ , ਆਪਣੇ ਲਾਅਲ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੁਕਸ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ