ਰਾਜ਼

ਰਾਵਲ ਰਾਠ

ਰਾਜ਼ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਰਦ ਪਛਾਣੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਲਕਾਿਆਂ ਲੁਕਦਾ ਨਾਹੀਂ ਸੱਚ ਲਕਾਨਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਰਾਵਲ ਰਾਠ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ