ਖੋਜ

ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਜਦ ਵੀ ਰਾਵਲ

ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਚੋਂ ਜੰਮਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾ ਯਾਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਫ਼ਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਤਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਘੂਕ ਪਿਆਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਜਗਾ ਯਾਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੇ ਗਏ ਪਿੜ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਜਦ ਵੀ ਰਾਵਲ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਯਾਹ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਰਾਵਲ ਰਾਠ Picture

ਰਾਵਲ ਰਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ...

ਰਾਵਲ ਰਾਠ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ