Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਹਿੱਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮੱਕੀ

ਹਿੱਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮੱਕੀ ਅਸ਼ਕਾ! ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੱਕੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਮਕ ਚਟਿਆ ਪਰ ਪਰ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਤਾਰ ਹਿਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗ ਪਖ਼ਾਈ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਸਫ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੱਕੇ ਪ੍ਰ ਅਸ਼ਕਾ ! ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮੱਕੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸਫ਼ੀ Picture

ਸਰ ਫ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ ਸਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਲ...