ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸਫ਼ੀ

ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸਫ਼ੀ

ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸਫ਼ੀ

ਸਰ ਫ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ ਸਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਫ਼ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇਂ।

ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ