ਸੱਜਣਾ! ਇੰਜ ਖ਼ਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ

ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਤਾਹਿਰ

ਸੱਜਣਾ! ਇੰਜ ਖ਼ਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਯਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੀਜ਼़ਕ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਓ ਗਨਹਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਜੜ ਜਾਸੀ ਵੇਖ , ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੱਸੇ ਆਂਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ ਤਾਹਿਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਛੇਕ ਬੜੇ ਨੇਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੀਂ ਨਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ