ਇੱਕ ਕੁਤਬਾ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਜ਼ਜ਼ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ
ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਹਿਮ ਨੇ
ਚੱਜ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ