ਪਤਾ ਨਈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਜਬ ਉਦਾਸੀ ਏ
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਏ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਏ
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਲਕਤ
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਏ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ