ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਰਕ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਏਸ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਬੱਸ ਇੱਕ ਮਾਂ ਈ ਮਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ