ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਬਰ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਂ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਈਂ ਸਕਦੇ
ਕਿਸੇ ਅਜਬ ਮਲਾਲਾਂ ਦੇ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ