ਕਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਈਂ ਲੱਭਾ ਏਡਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ