ਕਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਈਂ ਲੱਭਾ
ਏਡਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਯਾਰ
ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਆਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ