ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

1936 – 2020

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ