ਖੋਜ

ਸੀਦਾ ਆਖਦਾ ਰੋਨਦੜ ਈ ਪਈ ਡੋਲੀ

ਸੀਦਾ ਆਖਦਾ ਰੋਨਦੜ ਈ ਪਈ ਡੋਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਵੱਡੀ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ਼ ਕੋਈ ਪਰੀ ਸੂਰਤ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜ ਯਂ ਵੱਡੀ ਮਿਟਿਆ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਚਾ ਘੱਤਦੀ ਚੈੱਕ ਚਹਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖੱਤਰਿਓਂ ਰਹੇ ਨਯਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਰੋਂਦੀ ਇਸੇ ਬਾਣ ਉਹ ਰਹੇ ਕੁ ਅਰੁੜ ਯੂ ਵ ਨਾਲ਼ ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਹੀਂ ਪਈ ਮੱਚਦੀ ਨਿੱਤ ਖੋਹ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਾਈ ਲੋਥ ਲਾਗ਼ਰ ਹੈ ਭਾ ਰੁੜ ਯੂ ਵ ਐਂਵੇਂ ਗ਼ਫ਼ਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਗਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਮਰ ਵਿਚਾ ਰੁੜ ਯੂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی