ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਧਰਤੀਏ ਸਾਵੀਏ

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ

ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਧਰਤੀਏ ਸਾਵੀਏ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਵਗਦੀਏ ਰਾਵ ਈਏ
ਅੱਜ ਗੀਤ ਉਸੇ ਦੇ ਗਾ ਵੀਏ

ਨਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਸੀ
ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ
ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੀ
ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਸੀ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ