ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ

ਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀਅਕਬਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ