ਕਦੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਟਪਕਦਾ ਏ ਦਿਲ

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ

ਕਦੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਟਪਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਕਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗ ਭੜਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਉਂ ਫ਼ਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਧੜਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਫ਼ਿਰ ਛਪਣ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਹਿਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਚਮਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਜਦ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰ ਬਹਕਦਾ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਅਮਜਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਧੜਕਦਾ ਏ ਦਿਲ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ