ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਚਲੀ

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਏਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟ ਆਈ ਆਂ ਚੁੰਨੀ, ਝੱਗਾ, ਸੁੱਥਣ, ਜੁੱਤੀ ਸੱਭ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਈ ਆਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ