ਭੰਨ

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਤਾਂਘ ਦੀ ਭੰਨ
ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਏ
ਨਮੀ ਨਮੀ ਪੀੜ ਨਾਲ਼
ਲੂੰ ਲੂੰ ਹਨਬ ਗਿਆ ਏ
ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ
ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆਂ
ਮੈਂ ਹਫ਼ ਗਈ ਆਂ
ਪਰ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ