ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
1966 –

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਸਵਾਨੀ ਰੰਗ ਲਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੀ ਏ- ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਜਮਵੇ ਛੁਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇਂ- ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜਮੂਆ ੨੦੦੨ਈ. ਵਿਚ "ਮੈਂ ਲਬੱਹਨ ਚਲੀ" ਦੇ ਸਰਨਾਵੇ ਤੋਂ ਚਫਿਆ-

ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ