ਆਸਿਫ਼

1951 –

ਆਸਿਫ਼ ਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ ਪਰਾਚਾ ਏ, ਆਓ ਪਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਭਲਵਾਲ ਸਰਗੋਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ