ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿਚਚ

ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿਚਚ
ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿਚ

ਕੁੱਝ ਅੱਖਰ ਅੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਂ
ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਫੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ

ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਏ
ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਚ

ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਏ
ਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਨਾ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਵਿਚ

ਜਦ ਲੇਖਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਦੀਏ
ਕੀ ਪੈਣਾ ਫ਼ਿਰ ਹਿਸਾਬਾਂ ਵਿਚ

ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਹ ਜੀ
ਨਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਰਹੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿਚ