ਬੀਹ ਜੀ

ਬੀਹ ਜੀ

ਬੀਹ ਜੀ

ਬੀਹ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨਗ਼ਮਾਨਾ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੁਣ । ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋਜ਼ੂਅ ਇਸ਼ਕ ਏ।

ਬੀਹ ਜੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ