ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 2011 ਈ. ਵਿਚ ਖੰਡ ਭੜੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨਾਲ਼ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਵਿਤਾ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ