ਟੇਸ਼ਣ ਤੇ

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੌਂਟਾਂ ਉਪਰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਤਾਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਲਗਨਨ ਪੈਰੀਂ ਭਰਦੇ ਫਸਦੇ ਛਾਲੇ ਐਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉੱਡ ਪਿਡ ਜਾਣੇ ਟੇਸ਼ਣ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ