ਏਜ਼ਾਜ਼

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਕਤ ਚ ਨਵੇਂ ਆਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲਖੀਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ।

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਕਵਿਤਾ

ਦੋਹੜੇ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ