ਏਜ਼ਾਜ਼

ਏਜ਼ਾਜ਼ਏਜ਼ਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਕਤ ਚ ਨਵੇਂ ਆਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲਖੀਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਦੋਹੜੇ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ