ਖੋਜ

ਮੈਂ ਰੰਗਲਾ ਚਰਖ਼ਾ ਢਾਇਆ

ਮੈਂ ਅਣ ਆਸਾਂ ਥਕਯਯ ਮੈਂ ਕੱਤ ਕੱਤ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹਮਬੀ ਪੂਰੀ, ਪੋਨਈ ਨਾ ਅੱਧੀ ਛੱਲੀ ਮੈਂ ਰੰਗਲਾ ਚਰਖ਼ਾ ਢਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਡਲ਼੍ਹਕ ਪਈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਾਬਲ ਲੇਖ ਇਸੇ ਫੱਟੇ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੰਦ ਪੈਂਦੇ ਪੱਠੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਏਜ਼ਾਜ਼ Picture

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਕਤ ਚ ਨਵੇਂ ਆਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾ...

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ