ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਆਂ੓
ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਜਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਸੂ ਪੈਲੇਸਾਂ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਜਾਮ ਵਿਸਾਲ ਦਾਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਦੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਪੀਲਕ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਏ
ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਨਦੋਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ

ਆਰਿਫ਼ ਜਾਨ ਤੱਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਏ
ਇਹ ਮੰਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ