ਜਾਵੇਦ ਆਰਿਫ਼

ਜਾਵੇਦ ਆਰਿਫ਼

ਜਾਵੇਦ ਆਰਿਫ਼

ਜਾਵੇਦ ਆਰਿਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਔਕਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੋਕਾ ਮੁਕਾਮ ਏ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਚਾਰ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਖਤ "ਅੱਥਰੂ ਆਪ ਦਲੀਲਾਂ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ 2010 ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਜਾਵੇਦ ਆਰਿਫ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ