ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ

ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ - ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ "ਕਣ ਕਣ" ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।
Roman ਗੁਰਮੁਖੀ شاہ مُکھی

ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ