ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਦੱਰਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਸ ਲੱਗੇ ਸੋ ਲੱਗੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ