ਵਹਦਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਵਹਦਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਨਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ