ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਅਜ਼ਲੀ

ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਅਜ਼ਲੀ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਾ ਵਕਤੀ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ
ਤੇਰਾ ਹੋਵਣ ਹਸਤੀ

Reference: Mitti di baang;

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ