ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼

ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ

ਖੂਹ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਮਰ, ਹਯਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਪਦੇ ਥਲ ਵਿਚ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤਰੇਹਾਏ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਲ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ