ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ

ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, ਬਰਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜਾਵੇ
ਹਰਦਮ ਸੋਚਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਂ, ਜਦ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਆਵੇ
ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਬੁਰਾ, ਪਿਆ ਰੋਗ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਲਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ