ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ

1950 –

ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬਾਤ ਤੇ ਅਹਸਾਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਏ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗ਼ਜ਼ਲ " ਉਅਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ" ਅਸਦ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਨੇ ਗਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਸਾਸਾਤ ਦੀ ਤਰਜੁਮਾਨ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ- ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇਂ ਵੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ- ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਜਿੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ-

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ