ਡੀਵਾ ਜਾਵੇ ਬੁਝ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਡੀਵਾ ਜਾਵੇ ਬੁਝ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਐਂ ਸਜ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਬੂਟੇ ਕਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਢਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ
ਰਾਤਾਂ ਜਾਵਣ ਹੱਜ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਭਾਨਭੜ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ
ਅੱਖ ਉੱਚ ਹੋਵੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਲੁਕ ਏ ਸਾਥੋਂ ਖ਼ਾਲਿਕ ਨੂੰ
ਮਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਗਜ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਏ ਝਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦਾ
ਲੁੱਟਾਂ ਜਾਵਣ ਰਜਿ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮਦਸਰ ਹਯਾਤ ਨੌਲ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ