ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ

ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾਵੇ
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋ
ਲੱਖ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਵੇ

Reference: Safar di raat; Page 49

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ