ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਚਾਹਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਬਨਦਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖੂਹ ਲਵਾਂ ਹਾਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਖ਼ਿਰ ਦਿਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ