ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਜੂਦ

ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾਂ ਈ ਕੁਝ ਏ
ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚ
ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਭਾਰ ਏ ਪੀਰ ਦੀ ਚਾਪ ਦੇ ਵਿਚ

Reference: Safar di raat; Page 50

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ