ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

1928 – 2006

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਦੀਦ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇਂ- ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ- ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਰਹਜਾਨਾਤ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਾਰਿਆ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਏ- ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੁਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ-

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ