ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ

ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਬੁਝਦੀ ਜਲਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ
ਹਲ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਹਰੀ ਪਰਛੱਤੀ ਦਾ
ਬਾਹਰ ਹਨੇਰ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ
ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਕੀਨਾਂ ਦੀ
ਦਰ ਖੜਕਾ ਨਦੀਆਂ ਫੜਨ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਦੇ

Reference: Book: Char Chup Chezaan

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ