ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਪਹਿਰਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਪਹਿਰਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼
ਚਲਦਾ ਏ ਦੁਸ਼ਿਤ ਦੁਸ਼ਿਤ ਨੌਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਅਜੀਬ ਏ
ਹਿਲਦੇ ਨੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਏ ਚੰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚ
ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ੈਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਏ ਗ਼ਮ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ
ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਦੀਮ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਹਵਾਲਾ: ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ; ਦੋਸਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼; ਸਫ਼ਾ 22 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )