ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਖ਼ਲੂਕ ਦਾ ਡਰ

ਇਕ ਗਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਦ ਨਈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਾਫ਼ਰ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ