ਕਲਹਪ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੇੜ ਔਲੜੀ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨ੍ਹੇਰਾ ਘੁੱਪ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆਂਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਏ ਲੱਕੀ ਥਾਂਵੇਂ ਝਾਤੀ ਪਾਵੇ ਰੋਂਦੀ ਰੱਤੀਂ ਹੱਸਦਾ ਆਵਯੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆਂਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਰੋਗ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾੜੂ ਸੰਝ ਏ, ਡਾਹਢੀ ਧੁੱਪ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਉਪ ਆਂਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ