ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ ਲੱੀਹ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ "ਤ੍ਰੇਲ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ